Senaste nytt

...

Tid & Rum skickade boken till idéhistorikern professor Sven-Eric Liedman.

Ur hans svarsmail:

Stort tack för boken! Som jag brukar läste jag lite misstroget de första sidorna i en bok som jag får mig tillsänd – och blev fast! Nu har jag läst den till sista sidan och ska göra lite anteckningar.

Inte minst gladde jag mig åt att Spinoza spelar en viktig roll i boken. Jag är just nu intensivt sysselsatt med honom.

Med vänliga hälsningar Sven-Eric Liedman

Samhällsvetenskapernas traditionella modeller fungerar inte längre. Covidviruset visade sig ha mer makt än statsöverhuvuden, och klimatförändringarna innebär oförutsedda dominoeffektet bortom mänsklig kontroll. Människan måste ta hänsyn också till icke-mänskliga maktfaktorer.

I boken OM MAKT I DEN ANTROPOCENA TIDSÅLDERN löser Lars Tønder upp gränsen mellan natur och kultur. Han refererar till de klassiska filosoferna och till tänkare som Karen Barad, Jane Bennett, Donna Haraway och Bruno Latour.

Tønder går igenom teori och idéhistoria och presenterar ett alternativ: En nymaterialistisk maktanalys. All materia innehåller makt. Om allt på jorden är sammanflätat i ett ömsesidigt beroende handlar politik om att ta hänsyn till hela nätverket och att släppa in nya aktörer som djur, bakterier, floder och skogar. Det blir nödvändigt att uppfinna nya former för demokrati.

OM MAKT I DEN ANTROPOCENA TIDSÅLDERN är på samma gång en inspirerande akademisk lärobok och en omtumlande och klargörande läsning för politiker, miljöaktivister och andra samhällsintresserade.