Köp

Våra böcker kan köpas i alla boklådor och beställas via nätbokhandeln.

INTEGRITETSPOLICY FÖR BOKFÖRLAGET TID OCH RUM


Bokförlaget Tid och Rum arbetar för att kunder, upphovsmän med flera ska kunna kommunicera med förlaget på ett tryggt sätt när det gäller datasäkerhet. Här beskrivs hur personuppgifter behandlas.

Bokförlaget Tid och Rum är ansvarigt för att insamling och behandlingen sker på ett lämpligt sätt. Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en levande person. Det kan röra sig om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Personuppgifter som Bokförlaget Tid och Rum hanterar är namn, epostadress, telefonnummer, adress, faktureringsuppgifter och webbsida. När en kund beställer en bok eller en tjänst av något slag från Tid och Rum registreras en faktura med nödvändiga personuppgifter, som till exempel adress. Enligt bokföringslagen måste dessa uppgifter bevaras i sju år. Bokförlaget Tid och Rum har för närvarande inte något övergripande register ur vilket adressuppgifter kan hämtas för olika ändamål, t ex nyhetsbrev. Men förlaget planerar att bygga upp ett sådant register. I avvaktan på detta registrerar förlaget faktureringsuppgifter. Dessa faktureringsuppgifter kommer senare, i mån av aktualitet, att överföras till det övergripande registret.


Bokförlaget Tid och Rum planerar att publicera ett nyhetsbrev där vi lagrar personuppgifter på dem som anmält att de vill få information på detta sätt. Detta register kan förlaget också använda för att skicka ut information om publicering och försäljning av böcker andra varor eller tjänster. Bokförlaget tid och Rum skickar också ut pressmeddelanden till personer som förlaget bedömer att är intresserade av den typen av information eller av vissa böcker. Det kan också förekomma att detta register används för att skicka ut inbjudningar till något speciellt event, till exempel en bokrelease. Registret används också vid utskick av beställda böcker och recensionsexemplar. Uppgifterna sparas i sju år.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, för att få dem korrigerade eller raderade, såvida detta är möjligt med tanke på bokföringslagen.

Det kan bli aktuellt att Google Analytics sätter s k cookies när du besöker hemsidan. Detta kan man själv påverka i sin egen dators inställningar. Samma sak gäller t ex Facebook och Instagram – det måste man själv anpassa i de sociala medier man använder.

Information om hur man kan hantera cookies finns på Post- och Telestyrelsen hemsida www.pts.se och på www.minacookies.se.

Bokförlaget Tid och Rum säljer inte personuppgifter till tredje part.