När kriget kom till Dingle

av Nils Eriksson

* När tyskarna går in i Norge inkallas pappa och vi andra flyr till Dalsland* När de allierade slåss mot Rommel i öknen jagar vi möss i frökens lägenhet* När USA och Japan krigar vid Midway i Stilla havet lär Bertil och jag varandra att cykla* När Churchill, Roosevelt och Stalin träffas i Teheran har vi söndagsskola hemma i köket Det är några kapitelrubriker i Nils Eriksson roman. I När kriget kom till Dingle förflyttas man som läsare till ett bohuslänskt stationssamhälle under några år på trettio- och fyrtiotalen. Nils Eriksson sätter in sina egna vardagliga upplevelser och iakttagelser i ett världshistoriskt sammanhang. Det ger en intressväckande fördjupning. Det enskilda blir generellt, allt hör ihop och krigets skugga faller också över Dingle. Perspektivet gör det lätt att associera till livet i många liknande orter både i Sverige och runtom i världen. Trots att Sverige inte var direkt indraget satte ändå kriget sin prägel på tillvaron. Det påverkade vilken mat som fanns på bordet, kvalitén på de kläder som det gick att få tag på, vad de vuxna talade om och vad barnen lekte. Kriget hade betydelse för vad som odlades i trädgårdarna, vad som sades i radion och vilka filmer som visades på biografen. Till Skagerack var det bara någon mil. Bombkrevaderna därifrån hördes tydligt till Dingle och ljusskenet från striderna till havs flammade som fyrverkerier över natthimlen. Inte långt från Nils hem växte det upp en militärförläggning med ett myller av repgubbar i tält. Nils far var bankkamrer, frikyrklig och vapenvägrare. Kuvertet med hans inkallelseorder fick stora konsekvenser för familjen. Nils Erikssons barndom är inte avskärmad från den dramatiska samtiden. Tvärtom. Den hotfulla omvärlden gör sig hela tiden påmind. Ändå lyckas författaren genom att med barnets blick berätta om lekarna, maten, religionen, musiken, barnen och de vuxna, skapa en både kärleksfull och humoristisk helhet. Nils Eriksson är född i Bengtsfors 1934, flyttade som treåring till Dingle och växte upp där. Efter studenten läste han medicin i Lund och Göteborg. Största delen av sitt yrkesverksamma liv har han varit överläkare på Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset, Halmstad. Sedan ungdomen engagerad för fred, miljö och mänskliga rättigheter. Alltjämt bosatt i Halmstad. Författare till åtskilliga verk inom sitt specialistområde. När kriget kom till Dingle är hans skönlitterära debut. Inbunden med skyddsomslag. 164 sidor. 210 mm x 135 mm.Omslagsbild: ”Höstackar på Dingleslätten” av Herman Fogelin.ISBN: 978-91-8775-500-2 Pris inklusive moms och frakt: 220 kr (inom Sverige)Tid & Rum